vo Tots els que parlen de nosaltres | TV | PREMSA | RADIO | WEB | MITJANS DE COMUNICACIÓ { "@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "url": "https://escaperoom.it", "logo": "https://escaperoom.it/assets/img/intrappolato_quadrato.jpq" , "contactPoint": [ { "@type": "ContactPoint", "telephone": "+393347733737", "contactType": "customer service" } ] }